Moje služby


Technický dohled IT dodávek

Nerozumíte si s Vaším dodavatelem IT služeb? Máte pocit, že každý mluvíte jiným jazykem?

Zajistím pro Vás kompletní dohled IT dodávky, zastřeším komunikaci mezi Vámi a dodavatelem, nastavím procesy a body kontroly. Provedu kontrolu kvality zadání směrem k dodavateli a zajistím maximální zpřesnení požadavků včetně funkčních i nefunkčních. Zkonzultuji návrh řešení s dodavatelem tak, aby byly pokryty nezbytné potřeby Vašich uživatelů a zajištěna kvalita služby při zachování Vašeho rozpočtu. Provedu revizi vývojové dokumentace a skriptů pro testování, nasazení i provozu systému. Pomohu vyjednat technické parametry smlouvy o úrovni služeb (SLA).

V případě potřeby pomohu s výběrem konkrétního dodavatele, a to i v rámci formálního výběrového řízení včetně odborného zpracování technické části zadávací dokumentace.

Revize IT architektury, dokumentace a postupů

Chcete zkontrolovat či poradit architekturou Vašich informačních systémů a IT řešení? Potřebujete provést nezávislou revizi dokumentace Vašeho IT projektu?

Provedu analýzu, revizi či doplním veškerou technickou dokumentace IT řešení či dodávky. Případně poskytnu či vytvořím šablony technických dokumentů. Veškeré technologické výstupy obdržíte v profesionálně zpracovaných dokumentech. Veškeré výkresy budou provedeny ve formátu UML nebo jiných standardizovaných formátech s využitím nástroje Enterprise Architect.